Trong năm ngoái, Hawk Host đã giới thiệu khả năng triển khai nhanh chóng và dễ dàng các ứng dụng Ruby và Python. Kể từ đó, khách hàng đã luôn yêu cầu triển khai các ứng dụng Node.js trên các gói hosting của nhà cung cấp này.

Node.js là một hệ thống phần mềm được thiết kế để viết các ứng dụng internet có khả năng mở rộng, đặc biệt là máy chủ web. Chương trình được viết bằng JavaScript, sử dụng kỹ thuật điều khiển theo sự kiện, nhập/xuất không đồng bộ để tối tiểu tổng chi phí và tối đại khả năng mở rộng. Theo Wikipedia.

Tính đến thời điểm này, Hawk Host hiện hỗ trợ các phiên bản sau của Node.js: 6, 8, 9 và 10. 

Để triển khai ứng dụng Node.js của bạn, bước đầu tiên là đăng nhập vào cPanel của bạn, sau đó trong mục "Software", bạn sẽ thấy tùy chọn "Setup Node.js App"

Ở trang này, bạn có thể tạo ra một ứng dụng  cùng với các tùy chọn để chỉ định phiên bản, chế độ ứng dụng, gốc ứng dụng, URL ứng dụng và tệp khởi động ứng dụng của bạn.

Sau khi hoàn thành ứng dụng, bạn có thể note để nó phát hiện các tệp cấu hình và có thể chạy “npm install” cho bạn nếu tập tin “Package.json” tồn tại.

Nếu bạn quay lại trang Ứng dụng Node.js, bạn có thể kiểm tra danh sách tất cả các ứng dụng Node.js với toàn bộ thông tin liên quan bao gồm khả năng dừng / khởi động lại nhanh, chỉnh sửa và xóa ứng dụng.

Hiện tại, mọi gói hosting trên HawkHost bao gồm Shared, Reseller và Semi-Dedicated đều có tính năng này. Khách hàng sẽ không còn phải lo lắng về việc quản lý máy chủ riêng cũng như những phức tạp mà nó mang lại. Bây giờ, mọi vấn đề có thể xử lý một cách dễ dàng với vài click chuột. 

Tại thời điểm này, vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về cách thiết lập các Ứng dụng Node.js bằng hệ thống của HawkHost, nhưng họ đang dần hoàn thiện để đưa ra các hướng dẫn thiết lập các ứng dụng phổ biến nhất.

Write A Comment